همه جا در دسترس شماییم...
09155659834

فرناز قابشی

آشنایی ما با سرکار خانم قابشی از حدود اوایل فروردین 1400 شروع شد، یکی از چالش‌هایی که در این پروژه داشتیم، بعد مسافت بود، ایشون در اتریش سکونت داشتن و ما از مشهد این ارتباط رو ایجاد کردیم و ادامه دادیم، در مورد پست‌های آموزشی و گرافیکی چالش‌ها کمتر بود اما در مورد تصاویر و کلیپ‌ها لازم بود تصویربرداری هم به صورت اصولی انجام شود و هم ما به موقع محتواها را دریافت کنیم، که این مساله را با جلسات متعدد در هفته و بررسی خیلی زیاد محتواهای ارسالی توانستیم تا حدود زیادی پوشش بدیم تا هم ایشون به درستی محتواها را ضبط کنند و هم ما استراتژی مناسب برای ادامه روند صفحه داشته باشیم.

بستر انتشار محتوا
اینستاگرام
زمان
بهار تا تابستان 1400

هویت بصری اسپرت و تولید محتوای مداوم آموزش ورزشی

تمامی محتواها از نظر فنی هم از طرف تیم ما و هم از نظر کرافرما بررسی و سپس فرآیند طراحی و انتشار طی شد.

چند محتوای دیگر

تمامی تصاویر در محتواها دوربری شده و هرکدام به صورت اختصاصی تولید شده اند تا هم هویت بصری متناسب باشد و هم پرسونال برند شکل گیرد.

محتوای ویدئویی

تعداد زیادی ویدئوی ورزشی و آموزشی در این پروژه تدوین شده است که به دلایل رعایت قوانین امکان انتشار آن‌ها به صورت عمومی را نداریم، اما یک موشن ویدئو که برای معرفی ایشان تولید شده است را می‌توانید در زیر تماشا کنید

ویدئو به علت راحتی شما برای بارگزاری کم حجم و در نتیجه کیقیت کمی کمتر شده است.

فرناز قابشی
فرناز قابشی
مربی تناسب اندام