همه جا در دسترس شماییم...
09155659834

کیک بوکسینگ خراسانی

یکی از المان‌هایی که معمولا نیاز است در تیزرهای ورزشی و به خصوص ورزش‌های رزمی وجود داشته باشد، ویژگی حماسی آن‌هاست که تنها با یک موزیک تامین نمی‌شود بلکه حرکت دوربین، نحوه کات کردن در تدوین و... در این مهم تاثیر خواهد داشت، ما نیز در این پروژه سعی داشتیم در گوشه گوشه این کلیپ حماسی بودن اتفاقات و شات‌ها را به رخ بکشیم.

زمان
تابستان 98

ویدئو به علت راحتی شما برای بارگزاری کم حجم و در نتیجه کیقیت کمی کمتر شده است.