ثبت پروژه

هرچقدر فرم شما کاملتر باشد؛
نتیجه، به ذهنیت و هدف شما نزدیکتر است

همین الان تصمیم بگیرید، تا انتهای کار همراهتان باشیم...

ثبت سفارش

مرحله 1 از 2

نام و نام خانوادگی(ضروری)

پلن اقتصادی

توضیحات خود را وارد کنید
میلیون تومان 3
600
 • تصویربرداری حرفه‌ای
 • تدوین و اصلاح رنگ
 • ویدئوی خروجی یک دقیقه‌ای
 • آفیش 1ساعته

پلن نرمال

توضیحات خود را وارد کنید
میلیون تومان 6
600
 • تصویربرداری حرفه‌ای
 • تدوین و اصلاح رنگ
 • ویدئوی خروجی یک دقیقه‌ای
 • آفیش 2ساعته
 • عکاسی نمایشگاهی
 • تحویل تمامی تصاویر بدون ادیت
پر استفاده

پلن تاپ

توضیحات خود را وارد کنید
میلیون تومان 11
600
 • تصویربرداری حرفه‌ای
 • تدوین و اصلاح رنگ
 • ویدئوی خروجی یک دقیقه‌ای
 • ویدئوی خروجی سه دقیقه‌ای
 • آفیش چهارساعته
 • عکاسی نمایشگاهی
 • ادیت 10 عکس انتخابی
 • تحویل تمامی تصاویر بدون ادیت

پلن ویژه

توضیحات خود را وارد کنید
میلیون تومان 32
300
 • تصویربرداری حرفه‌ای
 • تدوین و اصلاح رنگ
 • 4 ویدئوی خروجی یک دقیقه‌ای
 • ویدئوی خروجی سه دقیقه‌ای
 • 4 روز آفیش 4 ساعته
 • عکاسی نمایشگاهی
 • ادیت 20 عکس انتخابی
 • تحویل تمامی تصاویر بدون ادیت
 • 10 ویدئوی مصاحبه با حضار