همه جا در دسترس شماییم...
09155659834

راسپینا

 معمولا برندهای ساختمانی، تاکید بسیار زیادی بر روی سقف و و ایجاد محیط آرامش بخش و... در هویت بصری از جمله لوگوهایشان دارند، اما راسپینا از این قاعده مستثنی بود، مجموعه راسپینا به شدت علاقه به انبوه سازی داشته و دارند از همین جهت نیز لوگوی مجموعه و همینطور تیزر بیشتر برروی تعدد واحدهای ساخته شده و... مانور داده شد

زمان
زمستان 99

طراحی لوگو راسپینا

ساخت تیزر تبلیغاتی

ویدئو به علت راحتی شما برای بارگزاری کم حجم و در نتیجه کیقیت کمی کمتر شده است.